Textstorlek A
Normal textstorlek
A
Större textstorlek
A
Störst textstorlek

Övriga byggarbetsplatser

Riskutredning
Se allmänna texten

Cistern
  • Är cisternen över 1000 liter ska en kontrollrapport skickas in.

Öppen hantering
Öppen hantering med brandfarlig vätska som har en flampunkt under 30°C eller brandfarlig gas. Då ska ni skicka in:
  • Bedömning av explosiv atmosfär med tillhörande klassningsplan.
  • Plan för hur arbetar ni i den explosiva atmosfären.
Produktion Cityweb