Textstorlek A
Normal textstorlek
A
Större textstorlek
A
Störst textstorlek

Privatperson

  • Dokumentation över era risker och er hantering.
  • Karta där all förvaring av den brandfarliga varan både inomhus och utomhus. På kartorna ska räddningstjänsten kunna läsa av avstånd. 
  • Information om släckutrustningen i anslutning till de brandfarliga varorna. 
  • Dokument som kan redovisas senare är Drift- och underhållsinstruktioner. 
Produktion Cityweb