Textstorlek A
Normal textstorlek
A
Större textstorlek
A
Störst textstorlek

Restaurang

Hantering av gasol på en restaurang är normalt tillståndspliktig, om verksamheten inte hanterar mindre än 60 liter utomhus eller två liter inomhus. Vid en gasolanläggning där gasolskåpet står utomhus, men inkopplat till byggnaden klassas detta som inomhus, därav tillståndspliktig. Tillståndsplikt gäller även terrassvärmare eller annan brandfarlig gas eller vätska. Gäller ej naturgas.

Riskutredning
  • Riskutredning för restauranger gasolinstallation kan intygas via branschnorm Åtagande att följa FGA. Branschnormen finns på Energigas Sveriges hemsida.

Gasolinstallation
  • Kort beskrivning av gasolinstallationen med tillhörande byggnadskarta som visar utrymningsvägar, ventilation och rördragningar. 

Terrassvärmare
  • Förvaras terrassvärmaren på samma ställe än där den används ska ni visa hur den är förankrad, lucka låst och ventilation stängd (vid förvaring). 
  • Karta som visar hur dem står, ej i vägen för utrymningsvägar och avstånd till brännbart material. 

Förvaring
  • Förvaras den brandfarliga varan i brandrum/brandskåp ska intyg på brandteknisk klass skickas in. Intyg ska också innehålla bärighet för konstruktion, brandteknisk klass på ventilationer, dörrar och eventuella fönster (vid rum). 
  • Utomhus: Intyg på brandklass på vägg eller gasolskåp om gasolskåp placeras i direkt anslutning till ytterväggen. Detta gäller 60–1200 liter gasol (översättningstabell från kilo till liter finns i e-tjänst). 
  • Bedömning av explosiv atmosfär med tillhörande klassningsplan (både gasolinstallation och terrassvärmare). 
  • Hur ni arbetar i klassade zoner. 

För mer information om gasol på restaurang se MSB :s PM Gasol i restauranger: brandfarliga varor.
Produktion Cityweb