Textstorlek A
Normal textstorlek
A
Större textstorlek
A
Störst textstorlek

Restaurang med gasol 

Hantering av gasol på en restaurang är normalt tillståndspliktig, om verksamheten inte hanterar mindre än 60 liter utomhus eller två (2) liter inomhus. Vid en gasolanläggning där gasolskåpet står utomhus, men inkopplat till köket klassas detta som inomhus, därav tillståndspliktig. Tillståndsplikt gäller även gasolvärmare eller annan brandfarlig gas eller vätska. 

En restaurang behöver skicka in följande handlingar:
1. Ansökan om tillstånd för hantering av brandfarliga varor
2. Anmälan föreståndare brandfarlig vara med tillhörande dokument vilka uppgifter föreståndaren har. 
3. Om föreståndarna genomgått någon utbildning inom brandfarlig vara ska diplom eller liknande skickas in.

4. Verksamhetsbeskrivning.

5. Karta över placering av gasolen med tillhörande närområde både inomhus och utomhus.

6. Kort beskrivning av gasolinstallationen med tillhörande byggnadskarta som visar utrymningsvägar och ventilation.

7. Utomhus: Intyg på brandklass på vägg eller gasolskåp om gasolskåp placeras i direkt anslutning till väggen. Detta gäller under 60-1200 liter gasol.

8. Inomhus: Information om förvaring inomhus med tillhörande brandklass på brandrum, bärighet och ventilation.

9. Klassningsplan.

10. Drift- och skötselinstruktioner.

11. Riskbedömning och intyg att anläggningen uppnår aktuell FGA. Blankett hittas på Energigas Sverige

För ytterligare förklaring om gasol i restauranger se MSB:s hemsida.


Skyltningen har uppdaterats. För brandfarlig gas ska skylten som visas nedan användas. 


Produktion Cityweb