Textstorlek A
Normal textstorlek
A
Större textstorlek
A
Störst textstorlek

Skola

En skola har ofta både brandfarlig gas, vätska och aerosoler (sprejflaskor). All brandfarlig vara ska finnas med i ansökan.

Riskutredning
  • Riskutredning för skolors gasolinstallation kan intygas via branschnorm Åtagande att följa FGA. Branschnormen finns på Energigas Sveriges hemsida.
Har ni mer hantering av brandfarlig gas än i samband med rörledningen se i Handbok hantering av brandfarlig gas vid yrkesmässig hantering som finns på MSB:s hemsida.

Gasolinstallation
  • Kort beskrivning av gasolinstallationen med tillhörande byggnadskarta som visar utrymningsvägar, ventilation och rördragningar. 
Förvaring
  • Förvaras den brandfarliga varan i brandrum/brandskåp ska intyg på brandteknisk klass skickas in. Intyg ska också innehålla bärighet för konstruktion, brandteknisk klass på ventilationer, dörrar och eventuella fönster.
  • Utomhus: Intyg på brandklass på vägg eller gasolskåp om gasolskåp placeras i direkt anslutning till ytterväggen. Detta gäller 60–1200 liter brandfarlig gas (översättningstabell från kilo till liter finns i e-tjänst).
  • Bedömning av explosiv atmosfär med tillhörande klassningsplan. 
  • Hur ni arbetar i klassade zoner. 
För mer information om gasol på skola se MSB:s PM Gasol i skolor.


Produktion Cityweb