Textstorlek A
Normal textstorlek
A
Större textstorlek
A
Störst textstorlek

Skola med brandfarlig gas, brandfarlig vätska eller aerosoler 

En skola har ofta både brandfarlig gas, vätska och aerosoler. All brandfarlig vara ska finnas med i ansökan. 

En skola behöver skicka in följande handlingar:
1. Ansökan om tillstånd för hantering av brandfarliga varor.
3. Dokument vilka uppgifter föreståndarna har.
4. Redovisa kompetens för föreståndarna gällande brandfarlig vara.
5. Karta över placering av all brandfarliga varan med tillhörande närområde både inomhus och utomhus.
6. Inomhus: Information om förvaring inomhus med tillhörande brandklass på brandrum, bärighet och ventilation. Ventilation och brandklass gäller vid brandskåp. 

Brandfarlig gas- fast installation
7. Kort beskrivning av gasolinstallationen med tillhörande byggnadskarta som visar utrymningsvägar, ventilation och rördragningar. 
8. Besiktning av gasinstallationen. 
9. Utomhus: Intyg på brandklass på vägg eller gasolskåp om gasolskåp placeras i direkt anslutning till ytterväggen. Detta gäller under
60-1200 liter gasol. 
10. Klassningsplan för brandfarlig gas. Hanteras de brandfarliga varorna på industriprogram eller liknande ska dokument enligt industri skickas in. 
11. Drift- och skötselinstruktioner.
12. Riskbedömning på all brandfarlig vara och intyg att gasolanläggningen uppnår aktuell FGA. Blankett hittas på Energigas Sverige.    

För mer information om gasol på skola se MSB:s hemsida.

Produktion Cityweb