Textstorlek A
Normal textstorlek
A
Större textstorlek
A
Störst textstorlek

Större dieselanläggningar 

Följande dokument ska inkomma till räddningstjänsten vid en tillståndshandläggning. Specifika dokument kan krävas in för olika verksamheter.

1.  Ansökan om tillstånd för hantering av brandfarliga varor.pdf
2.  Anmälan föreståndare brandfarlig vara.docx med tillhörande dokument om vilka uppgifter föreståndaren har. 
3. Om föreståndarna genomgått någon utbildning inom brandfarlig vara ska diplom eller liknande skickas in. 
4. Verksamhetsbeskrivning. 
5. Situationsplan där alla avstånd går att läsa ut i närområdet.
6. Godkända kontrollrapporter för alla cisterner. 
7. Drift- och underhållsinstruktioner.
8. Riskutredning.

Produktion Cityweb