Textstorlek A
Normal textstorlek
A
Större textstorlek
A
Störst textstorlek

Större gasolanläggningar 

Följande dokument ska inkomma till räddningstjänsten vid en tillståndshandläggning. Specifika dokument kan krävas in för olika verksamheter. 


1.  Ansökan om tillstånd för hantering av brandfarliga varor.pdf

2.  Anmälan föreståndare brandfarlig vara.docx med tillhörande dokument vilka uppgifter föreståndaren har.

3. Diplom eller liknande på föreståndarnas utbildning inom brandfarlig vara. 

4. Verksamhetsbeskrivning.

5. Situationsplan där alla avstånd går att läsa ut i närområdet.

6. Riskutredning. 

7. Godkända kontrollrapporter för alla cisterner. 

8. Försäkran om att aktuell SGA och EGN uppfylls. Blankett hittas på Energigas Sverige

9. Drift- och skötselinstruktioner. 
Produktion Cityweb