Textstorlek A
Normal textstorlek
A
Större textstorlek
A
Störst textstorlek

Tillfällig byggarbetsplats 

Sedan 1 oktober 2013 är även tillfälliga verksamheter tillståndspliktiga. Tillståndsplikt bygger på vilken mängd en viss verksamhet hanterar. 

En byggarbetsplats behöver skicka in följande handlingar:
1. Ansökan om tillstånd för hantering av brandfarliga varor med aktuell tid. 
2. Anmälan föreståndare brandfarlig vara med tillhörande dokument vilka uppgifter föreståndaren har. 
3. Verksamhetsbeskrivning 
4. Karta över byggområde där det tydligt framgår placering av den brandfarliga varan. 
5. Drift- och skötselinstruktioner för hur de brandfarliga varorna hanteras. 
Produktion Cityweb