Textstorlek A
Normal textstorlek
A
Större textstorlek
A
Störst textstorlek

Tillfälliga marknader med gasol 

Sedan 1 oktober 2013 är även tillfälliga verksamheter tillståndspliktiga. Tillståndsplikt bygger på vilken mängd en viss verksamhet hanterar. 

En tillfällig publik verksamhet behöver skicka in följande handlingar:
1.  Ansökan om tillstånd för hantering av brandfarliga varor.pdf med aktuell tid. 
2.  Anmälan föreståndare brandfarlig vara.docx med tillhörande dokument vilka uppgifter föreståndaren har. 
3. Verksamhetsbeskrivning.
4. Karta över marknadsområdet och närområde med placering av den brandfarliga varan.
5. Information om förvaring av den brandfarliga varan efter användning med tillhörande brandklass, bärighet och ventilation på brandrum. 
6. Drift- och skötselinstruktioner för hur de brandfarliga varorna hanteras.

Oavsett om du är tillståndspliktig eller inte ska du iaktta aktsamhet. Nedan presenteras information om vad du ska tänka på vid tillfällig användning av gasol vid exempelvis marknader:                                                   
Tillfällig hantering av gasol på marknader eller liknande.pdf

Om foodtrucken är klassad som fordon enligt vägdefinitionen går denna under fordonslagen och därav är detta fordon ej tillståndspliktigt.

För mer information om foodtrucks se följande dokument: 
Foodtrucks.pdf

Produktion Cityweb