Textstorlek A
Normal textstorlek
A
Större textstorlek
A
Störst textstorlek

Tillståndsplikt 

Om en verksamhet eller en privatperson har större mängd än angiven mängd i tabellen enligt MSBFS 2013:3 är man tillståndspliktig. Detta innebär att ingen verksamhet med tillståndspliktig mängd brandfarlig vara får förekomma innan giltigt tillstånd är utfärdat och villkor i tillståndet uppnåtts.

Observera att om man uppnår tillståndspliktig mängd gällande exempelvis brandfarlig vätska ska resterande brandfarliga varor i verksamheten också finnas med i tillståndsansökan såsom brandfarliga gaser och aerosoler. Även om de i sig själva ej är tillståndspliktiga enligt tabell. För att få information om hantering som alltid är undantagen från tillståndsplikten se ”Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor” (MSBFS 2013:3).

Information om hur mycket gasol och brandfarlig vätska du kan ha hemma (icke yrkesmässig hantering) finns under privatpersoner och brandsäkerhet.
Produktion Cityweb