Textstorlek A
Normal textstorlek
A
Större textstorlek
A
Störst textstorlek

Verkstad

Om du i samband med din verkstad har en butik och/eller bensinstation. Kom ihåg att skicka in dokument även för dessa verksamheter.

Riskutredning
Handböcker hittas på MSB:s hemsida
Följande branschnorm och handböcker gäller: 
  • Acetylenledning ska ni intyga att ni följer Svetskommissionens Utformning av försörjningssystem för gas eller på annat sätt uppfyller samma säkerhet.
  • Brandfarlig gas ska ni visa hur ni uppnår Handbok Hantering av brandfarlig gas för yrkesmässig verksamhet.
  • Tankstation (bensinstation) ska ni visa hur Bensinstationshandboken uppnås.
  • Butik gäller Brandfarliga gaser och vätskor samt gasapparater i butik. 

Brandrum
  • Förvaras den brandfarliga varan i brandrum/brandskåp ska intyg på brandteknisk klass skickas in. Intyg ska också innehålla bärighet för konstruktion, brandteknisk klass på ventilationer, dörrar och eventuella fönster (vid rum). 

Cistern
  • Är cisternen över 1000 liter ska en kontrollrapport skickas in.

Fritt i lokal (brandfarlig gas)
  • Dokument som visar var den brandfarliga gasen står, att den står på svetskärra eller liknande och att lätt att ta ut vid en eventuell brand. 

Tankstation
  • Är cisternen över 1000 liter ska en kontrollrapport skickas in. 

Öppen hantering
Öppen hantering med brandfarlig vätska som har en flampunkt under 30°C eller brandfarlig gas. Då ska ni skicka in:
  • Bedömning av explosiv atmosfär. Klassningsplan gäller vid fasta platser där ni tänkt att använda den brandfarliga gasen ej vid enstaka svetskärror som förflyttas. 
  • Plan för hur arbetar ni i den explosiva atmosfären.
Produktion Cityweb