Textstorlek A
Normal textstorlek
A
Större textstorlek
A
Störst textstorlek

Tillståndstaxa

Avgift för tillstånden finns nedan:

Taxa LSO LBE Varbergs kommun
Taxa LSO LBE Falkenbergs kommun
Bilaga A Taxa för LSO och LBE
Taxa för olika verksamhetskategorier
Produktion Cityweb