Textstorlek A
Normal textstorlek
A
Större textstorlek
A
Störst textstorlek

Tillståndstaxa

Avgift för tillstånden finns nedan:

Taxa LSO LBE Vbg kommun.pdf
Taxa LSO LBE Fbg kommun.pdf
Bilaga A Taxa för LSO och LBE.pdf
Produktion Cityweb