Textstorlek A
Normal textstorlek
A
Större textstorlek
A
Störst textstorlek

Byggnation & framkomlighet 

I samband med byggnation av verksamheter, villor och flerbostadshus finns det krav på framkomlighet. Detta behövs både för att ge räddningstjänstens personal en bra arbetsmiljö och men också för att kunna hjälpa till med utrymning. 


I följande dokument har Räddningstjänsten Väst specificerat när utrymning med hjälp av räddningstjänsten kan ske och vilka krav som ställs på framkomligheten. Räddningstjänsten rekommenderar att utrymning löses utan dess hjälp. 


PM18 Utrymning med hjälp av räddningstjänsten.pdf


Vid byggnation ska även brandvattenförsörjningen vara säkerställd gällande placering, flöde och tryck. Hur detta ska utformas presenteras i VAV P83 (en publikation om anvisningar för utformning, förnyelse och beräkning, utgiven av Svenskt Vatten). 

 

I samband med en nybyggnation eller en ändring av byggnad ska ett bygglov sökas och i samband med detta ska en brandskyddsdokumentation tas fram. I denna ska byggnadens brandskydd presenteras tillsammans med framkomlighet och brandvattenförsörjning. 

Företagslots
Har du en idé om ett evenemang eller starta företag i Varberg eller Falkenberg och vill ha kontakt med flera kommunala förvaltningar samtidigt? Kom och presentera ditt förslag på Lotsmötet.

Vi finns där för att svara på frågor och hjälpa dig på vägen. 

Läs mer här, Varberg & Falkenberg.
Produktion Cityweb