Textstorlek A
Normal textstorlek
A
Större textstorlek
A
Störst textstorlek

Bergtäkter 

Om det sker sprängningar med mer än tio* (10) ton sprängämne** (traditionellt patronerat eller känsliggjord ammoniumnitrat emulsion) vid ett och samma tillfälle är bergtäkten att betrakta som en Sevesoverksamhet av den lägre kravnivån. 

* Men mindre än 50 ton. 
** Gäller sprängämnen som uppfyller kriterierna under punkten P1a i Sevesoförordningen  (SFS 2015:236) bilaga 1 del 1. 
Produktion Cityweb