Textstorlek A
Normal textstorlek
A
Större textstorlek
A
Störst textstorlek

Stavsjö, Falkenberg 

Stavsjös bergtäkt har varit verksam sedan 1992. I det nuvarande tillståndet omfattas verksamheten av brytning av berg, mobil krossning och sortering.

Stavsjös bergtäkt omfattas av Seveso III-direktivet som från och med 1 juni 2015 ska vara genomfört i svensk lagstiftning. Det nya direktivet innebär att även de verksamheter som faller under direktivets lägre kravnivå omfattas av kravet om information till allmänheten om risker för omgivningen vid storskalig kemikaliehantering. För mer information se nedan: 

Information till allmänheten angående risker och skydd vid Stavsjös bergtäkt
Produktion Cityweb