Textstorlek A
Normal textstorlek
A
Större textstorlek
A
Störst textstorlek

Falkenbergs Terminal AB 

Falkenbergs Terminal AB är ett företag som bedriver hamnverksamhet och tredjepartslogistik i Falkenbergs hamn. Inom verksamheten hanteras bland annat handelsgödsel samt jäsningsmedel för plast.

Företaget tar emot och levererar produkter via fartyg och lastbil. Dessa produkter mellanlagras i verksamhetens lokaler till dess att de transporteras vidare.

Falkenbergs Terminal AB omfattas av Seveso III-direktivet som från och med 1 juni 2015 ska vara genomfört i svensklagstiftning. Det nya direktivet innebär att även de verksamheter som faller under direktivets lägre kravnivå omfattas av kravet om information till allmänheten om risker för omgivningen vid storskalig kemikaliehantering. För mer information se nedan:

Information till allmänheten angående risker och skydd vid Falkenbergs Terminal AB

Senaste tillsynsbesök
Datum för senaste tillsynsbesök vid en Seveso-anläggning hittar du på Länsstyrelsens hemsida. Läs mer här.
Produktion Cityweb