Textstorlek A
Normal textstorlek
A
Större textstorlek
A
Störst textstorlek

Falkenbergs Terminal AB 

Falkenbergs Terminal AB är ett företag som bedriver hamnverksamhet och tredjepartslogistik i Falkenbergs hamn. Inom verksamheten hanteras bland annat handelsgödsel samt jäsningsmedel för plast.

Företaget tar emot och levererar produkter via fartyg och lastbil. Dessa produkter mellanlagras i verksamhetens lokaler till dess att de transporteras vidare.

Falkenbergs Terminal AB omfattas av Seveso III-direktivet som från och med 1 juni 2015 ska vara genomfört i svensklagstiftning. Det nya direktivet innebär att även de verksamheter som faller under direktivets lägre kravnivå omfattas av kravet om information till allmänheten om risker för omgivningen vid storskalig kemikaliehantering. För mer information se nedan:

Information till allmänheten angående risker och skydd vid Falkenbergs Terminal AB.pdf

Företagslots
Har du en idé om ett evenemang eller starta företag i Varberg eller Falkenberg och vill ha kontakt med flera kommunala förvaltningar samtidigt? Kom och presentera ditt förslag på Lotsmötet.

Vi finns där för att svara på frågor och hjälpa dig på vägen. 

Läs mer här, Varberg & Falkenberg.
Tillsynsplan 2021
Här kan du läsa RVästs Tillsynsplan för 2021.
Sotning
Funderar du på sotning? Klicka här för att läsa mer. 
Senaste tillsynsbesök
Datum för senaste tillsynsbesök vid en Seveso-anläggning hittar du på Länsstyrelsens hemsida. Läs mer här.
Produktion Cityweb