Textstorlek A
Normal textstorlek
A
Större textstorlek
A
Störst textstorlek

Lahalls kraftverk 

Lahalls kraftverk är lokaliserat på Väröhalvön och är en reservkraftanläggning för Svenska kraftnät och Ringhals. 

Lahalls uppgift är att vid störningar i elsystemet snabbt starta och leverera elkraft. Lahall kraftverk omfattas av Seveso III-direktivet som från och med den 1 juni 2015 ska vara genomfört i svensk lagstiftning. Detta innebär att Lahall kraftverk omfattas av nya krav gällande information till allmänheten om risker för omgivningen vid hantering av kemikalier. 


Läs mer om information gällande risker för omgivningen vid storskalig kemikalie hantering vid Lahalls kraftverk i dokumentet nedan:
Information till allmänheten angående risker och skydd vid Lahall kraftverk


Foto: Lahalls kraftverk
Senaste tillsynsbesök
Datum för senaste tillsynsbesök vid en Seveso-anläggning hittar du på Länsstyrelsens hemsida. Läs mer här.
Produktion Cityweb