Textstorlek A
Normal textstorlek
A
Större textstorlek
A
Störst textstorlek

Lahalls kraftverk 

Lahalls kraftverk är lokaliserat på Väröhalvön och är en reservkraftanläggning för Svenska kraftnät och Ringhals. 

Lahalls uppgift är att vid störningar i elsystemet snabbt starta och leverera elkraft. Lahall kraftverk omfattas av Seveso III-direktivet som från och med den 1 juni 2015 ska vara genomfört i svensk lagstiftning. Detta innebär att Lahall kraftverk omfattas av nya krav gällande information till allmänheten om risker för omgivningen vid hantering av kemikalier. 


Läs mer om information gällande risker för omgivningen vid storskalig kemikalie hantering vid Lahalls kraftverk i dokumentet nedan:
Information till allmänheten angående risker och skydd vid Lahall kraftverk.pdf


Foto: Lahalls kraftverk
Företagslots
Har du en idé om ett evenemang eller starta företag i Varberg eller Falkenberg och vill ha kontakt med flera kommunala förvaltningar samtidigt? Kom och presentera ditt förslag på Lotsmötet.

Vi finns där för att svara på frågor och hjälpa dig på vägen. 

Läs mer här, Varberg & Falkenberg.
Tillsynsplan 2021
Här kan du läsa RVästs Tillsynsplan för 2021.
Sotning
Funderar du på sotning? Klicka här för att läsa mer. 
Senaste tillsynsbesök
Datum för senaste tillsynsbesök vid en Seveso-anläggning hittar du på Länsstyrelsens hemsida. Läs mer här.
Produktion Cityweb