Textstorlek A
Normal textstorlek
A
Större textstorlek
A
Störst textstorlek

Södra Cell Värö

Södra Cell Värö är placerad på Väröhalvön och är en fabrik för tillverkning

av helblekt sulfatmassa. 


Den 1 juni 2015 ska Seveso III-direktivet vara genomfört i svensk lagstiftning. Detta innebär att Södra Cell Värö omfattas av nya krav gällande information till allmänheten om risker för omgivningen vid hantering av kemikalier.  


Läs mer om information till allmänheten gällande storskalig kemikalieolycka vid Södra Cell Värö nedan: 

Information till allmänheten angående risker och skydd vid Södra Cell Värö Södra Cell är ett massabruk i Värö.

Foto: Södra

Senaste tillsynsbesök
Datum för senaste tillsynsbesök vid en Seveso-anläggning hittar du på Länsstyrelsens hemsida. Läs mer här.
Produktion Cityweb