Textstorlek A
Normal textstorlek
A
Större textstorlek
A
Störst textstorlek

Järlöv bergtäkt, Veddige

Järlöv Bergtäkt ligger i ett skogsområde nordost om Veddige i Varbergs kommun. Br. Larssons Grustag AB producerar förädlade bergmaterialprodukter till bygg- och anläggningsmarknaden. Produktionen innefattar bland annat losshållning, krossning och maskinhantering av bergmaterial. Brytning av berg sker genom sprängning.

Br. Larssons Grustag AB bedriver sådan verksamhet i bergtäkten Järlöv 7:6 att de omfattas av den lägre kravnivån i lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, även kallad Sevesolagstiftningen. Verksamheten omfattas av lagstiftningen på grund av att bolaget använder mer än 10 ton sprängämne vid ett och samma tillfälle. I Sevesolagen med tillhörande förordningar finns det bland annat krav på att informera allmänheten om risker i verksamheten.

Information till allmänheten angående risker och skydd vid Järlöv bergtäkt
Produktion Cityweb