Textstorlek A
Normal textstorlek
A
Större textstorlek
A
Störst textstorlek

Kularp, Varberg 

Täkten har varit verksam sedan lång tid. I det nuvarande tillståndet omfattas verksamheten av brytning av berg, mobil krossning och sortering. Kulparps bergtäkt är belägen inom fastigheten Kulparp 3:5, cirka tre kilometer norr om Rolfstorp samhälle och cirka 15 kilometer från centrala Varberg.


Kulparps bergtäkt omfattas av Seveso III-direktivet som från och med 1 juni 2015 ska vara genomfört i svensk lagstiftning. Det nya direktivet innebär att även de verksamheter som faller under direktivets lägre kravnivå omfattas av kravet om information till allmänheten om risker för omgivningen vid storskalig kemikaliehantering. För mer information se nedan: 

Information till allmänheten angående risker och skydd vid Kulparps bergtäkt
Produktion Cityweb