Textstorlek A
Normal textstorlek
A
Större textstorlek
A
Störst textstorlek

Tillsyn

Två olika lagstiftningar anger att kommunen ska genomföra tillsyn av olika verksamheter. Kommunen utgörs här av Räddningstjänsten Väst. 

Tillsyn är ett sätt att kontrollera att lagen med tillhörande föreskrifter efterlevs samt att brandskyddet håller en skälig nivå. De båda lagarna är lag om skydd mot olyckor (LSO) samt lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE). I Varbergs och Falkenbergs kommuner är det räddningstjänsten som har tillsynsansvaret för dessa lagstiftningar. 

Ansvaret för att lagstiftningarna efterlevs är tillståndshavarens, ägarens och/eller nyttjanderättshavarens. Kommunen har rätt att göra tillsynsbesök överallt och vid alla tillfällen när behov förekommer. 

Avgifter för tillsyn kan läsa om i nedan dokument. 

Varberg
Tillsynstaxa LSO LBE 2018 Varberg.pdf
Tillsynstaxa Bilaga A.pdf

Falkenberg
Tillsynstaxa LSO LBE 2018 Falkenberg.pdf
Tillsynstaxa Bilaga A.pdf
Tillsynsplan 2018
Här kan du läsa RVästs Tillsynsplan för 2018. 
Sotning
Funderar du på sotning? Klicka här för att läsa mer. 
Företagslots
Har du en idé om ett evenemang eller starta företag i Varberg eller Falkenberg och vill ha kontakt med flera kommunala förvaltningar samtidigt? Kom och presentera ditt förslag på Lotsmötet.

Vi finns där för att svara på frågor och hjälpa dig på vägen. 

Läs mer här, Varberg & Falkenberg.
Produktion Cityweb