Textstorlek A
Normal textstorlek
A
Större textstorlek
A
Störst textstorlek

Tillsyn

Två olika lagstiftningar anger att kommunen ska genomföra tillsyn av olika verksamheter. Kommunen utgörs här av Räddningstjänsten Väst. 

Tillsyn är ett sätt att kontrollera att lagen med tillhörande föreskrifter efterlevs samt att brandskyddet håller en skälig nivå. De båda lagarna är lag om skydd mot olyckor (LSO) samt lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE). I Varbergs och Falkenbergs kommuner är det räddningstjänsten som har tillsynsansvaret för dessa lagstiftningar. 

Ansvaret för att lagstiftningarna efterlevs är tillståndshavarens, ägarens och/eller nyttjanderättshavarens. Kommunen har rätt att göra tillsynsbesök överallt och vid alla tillfällen när behov förekommer. 

Avgifter för tillsyn kan läsa om i nedan dokument. 

Varberg
Taxa LSO LBE Vbg kommun
Bilaga A Taxa för LSO och LBE

Falkenberg
Taxa LSO LBE Fbg kommun
Bilaga A Taxa för LSO och LBE

Plan för verksamheter som omfattas av krav enligt Kap 2 4§ farlig verksamhet
Tillsynsplan 2021
Här kan du läsa RVästs Tillsynsplan för 2022.
Produktion Cityweb