Hem och fritid

Här har vi samlat information som riktar sig till dig som privatperson. Vi vill gärna hjälpa dig att förebygga din säkerhet och ditt brandskydd. Det är så vi helst jobbar - förebyggande, för att undvika oönskade händelser. Självklart hjälper vi dig om det skulle inträffa en olycka också!

Efter en olycka

Efter en olycka är det ofta svårt att veta vad man ska göra. Det finns några tumregler du bör följa, oavsett vilken sorts olycka du varit med om.

Tillfällig övernattning

På senare tid har det blivit allt vanligare att skolor, idrottshallar och liknande lokaler i kommunerna används för tillfällig övernattning vid exempelvis lägerverksamhet. För detta finns särskilda regler och anmälan ska göras till räddningstjänsten.

Suicidprevention

Vi på RVäst tycker det är allvarligt att så många av dem som lider av psykisk ohälsa ser självmord som den enda utvägen. Relativt ofta möter vi någon som försöker ta sitt liv. Många tror att man inte kan påverka någon som tänker på självmord. Men det stämmer inte.

Delta

Alla bränder är små till en början, en tidig insats kan göra stor skillnad! Var gärna med i Delta, en app till dig som är över 18 år som kan och vill göra en första insats vid brand. Det är frivilligt, kostnadsfritt och en möjlighet att hjälpa sina medmänniskor och bidra till en ökad trygghet.

Läs mer

Flammys barnsida

Flammy är barnens vän och Brandskyddsföreningens maskot. Han gör precis som brandmännen gör och har lärt sig jättemycket om bränder och brandskydd, framförallt om hur han ska göra när det brinner.

Brandskyddsföreningen har en Flammy-sida som riktar sig till barnen. På sidan finns en massa skojiga, lärorika och brandsäkra aktiviteter!