Brandskydd i flerbostadshus

Bor man i lägenhet delar man ansvaret för brandskyddet med de andra som bor i byggnaden. Det är därför viktigt att alla tar sitt ansvar när det kommer till att minska risken för att en brand inträffar, och vad man ska göra om en brand skulle uppstå.

Rädda, varna, larma, släck

Börjar det brinna ska du utrymma rummet där det brinner och stänga dörren. Då stänger du in både röken och begränsar tillgången till syre vilket hindrar brandens tillväxt. Sätt dig själv och andra i säkerhet! Sedan kan du försöka att släcka branden om det är möjligt. Larma sedan räddningstjänsten genom att slå 112. Tala om vad som hänt, varifrån du ringer och vem du är.

Läs mer här

Brandriskprognosen

Brandriskprognosen bygger på värden från SMHI som uppdateras dagligen om nederbörd, lufttemperatur, luftfuktighet och vindhastighet. Från i dag hittar du brandriskprognosen uppdaterad för Varbergs och Falkenbergs kommuner uppe i högra hörnet på vår startsida.

Efter en olycka

Efter en olycka är det ofta svårt att veta vad man ska göra. Det finns några tumregler du bör följa, oavsett vilken sorts olycka du varit med om.

Hemberedskap

Vatten, värme, mat och kommunikation är våra viktigaste basbehov. Vid en krishändelse är det viktigt att vara förberedd och kunna tillgodose dessa behov. Hur väl förberedd är du?