Mopeder, motorcyklar och permobiler i cykelförråd

I flerbostadshus och fristående förråd är det vanligt med särskilda cykelförråd. Det kan även förekomma förvaring av mopeder och motorcyklar i dessa förråd.

Förråd i flerfamiljshus

Förvaring av mopeder och motorcyklar i cykelförråd i flerfamiljshus, kan ske under förutsättning att fastighetsägaren tillåter sådan förvaring samt att följande punkter är uppfyllda:

  • Förrådet ska vara brandtekniskt avskilt från resten av byggnaden (egen brandcell).
  • Förrådet ska kunna nås via dörr utifrån utan att trapphus måste passeras för att komma in.
  • I förrådet får högst tre mopeder/motorcyklar förvaras samtidigt.
  • Bensintankarnas volym får inte överstiga 25 liter vardera.

Fristående förråd

Förvaring av mopeder och motorcyklar i separat fristående förråd, kan ske under förutsättning att fastighetsägaren tillåter sådan förvaring och följande uppnås.

Samtliga byggnader ska antingen ha ett avstånd om 8,0 meter som separerar dem alternativt vara brandtekniskt avskilda från varandra. Syftet är att en brand inte ska spridas mellan byggnaderna. Dessa krav gäller alla byggnader (bostäder, förråd, garage, verkstäder etcetera).

Utifrån brandskyddsperspektiv spelar det därför ingen roll om det i cykelförrådet ställs motorcyklar. En brand i cykelförrådet ska inte påverka bostäderna och vice versa. Om motorcyklarna får förvaras där blir följaktligen en ordningsfråga för fastighetsägaren.

Man kan ha flera mopeder/motorcyklar i det fristående förrådet utan begränsning av liter bensin i tankarna. Bränsle i fordonstankar är undantagen tillståndsplikt enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor. Förvaras extradunkar med bränsle i förrådet, krävs tillstånd om den totala mängden (i extradunkarna) överstiger 100 liter.

Senast publicerad:

Senast publicerad: