Om det börjar brinna

Vid en okontrollerad brand är det viktigt att alla som vistas i byggnaden utrymmer huset. Den grundläggande tanken är att alla ska kunna ta sig ut via huvudentrén, om detta inte går måste man kunna ta sig ut via fönster eller balkong.

Bor man i ett hus med två våningar är det därför extra viktigt att kontrollera att alla är medvetna om vilken/vilka utgångar som fungerar från övervåningen. Tänk extra på att barn måste kunna ta sig ut själv.

Det måste finnas utrymningsstegar som är förankrade under fönster så att man kan ta sig ner från övervåningen, annars blir man tvungen att hoppa.

Om du måste rädda någon är det viktigt att ha en hammare tillgänglig för att slå sönder fönster. Till sist - stäng alltid dörren efter dig och bestäm en plats där alla återsamlas.

Om en brand uppstår i din lägenhet bör du följa dessa steg:

  • Rädda personer som befinner sig i livsfara, men utsätt inte dig själv för onödiga risker.
  • Varna grannar som kan vara hotade av branden.
  • Larma räddningstjänsten genom att ringa 112.
  • Släck om det är möjligt branden, men utsätt inte dig själv för onödiga risker. Stäng om möjligt dörren in till branden.

När du utrymmer lägenheten är det viktigt att stänga dörren efter dig. På så sätt minskar risken för spridning och röken sprids inte ut i trapphuset.

Brinner det i någon annans lägenhet och trapphuset har fyllts med rök är det viktigt att stanna i sin lägenhet. Det behövs inte mer än ett par andetag i den giftiga röken för att bli medvetslös.

Filmen Rädda, varna, larma, släck berättar på ett enkelt sätt vad du ska göra om det börjar brinna i din lägenhet.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som har tagit fram filmen ovan har också gjort en broschyr som handlar om brandsäkerhet i flerbostadshus som du hittar på deras hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. På MSB:s hemsida kan du också ladda ned ett informationsblad som du kan sätta upp i din trappuppgång.

Senast publicerad:

Senast publicerad: