Tvättstugor

Skulle en brand uppstår i källarplanet är det viktigt att snabbt kunna utrymma personer som till exempel befinner sig i tvättstugan. Brandvarnare och att korridoren är fri från brännbart material är då viktigt.

Utrymningssituationen för tvättstugor i källarplan med endast en väg ut kan vara besvärlig om en brand skulle uppstå i korridoren utanför. Om inte korridoren utanför är helt fri från brännbart material finns det risk att en brand som startar i korridoren på kort tid orsakar sådana förhållanden att utrymning inte går att genomföra. Det är därför viktigt att en brand upptäcks så tidigt som möjligt.

Brandvarnare

För att uppnå kravet på skäligt brandskydd i sådana tvättstugor som beskrivits ovan ska brandvarnare installeras i både tvättstugan och korridoren utanför. Brandvarnarna ska vara nätanslutna och seriekopplade och kravet gäller även om korridoren är en egen brandcell samt oavsett om det förvaras brännbart material i korridoren eller inte.

Då brandvarnare är relativt billiga i förhållande till de värden som kan räddas anses kravet motiverat. Kravet på brandvarnare styrks även av en dom tagen av kammarrätten i Göteborg, angående ett överklagande av ett föreläggande beslutat av Räddningstjänsten Syd.


Senast publicerad:

Senast publicerad: