Gräs- och skogsbrand

En liten gnista kan leda till en stor skogsbrand. Läs mer om vad du bör tänka på innan du eldar och grillar i skog och mark.

Håll koll på brandrisk och eldningsförbud

Du ska alltid vara försiktig när du hanterar eld i naturen, oavsett om du använder campingkök, bärbar grill eller eldplats. När det är torrt ute är det extra viktigt att tänka på brandrisken. Det kan vara straffbart att orsaka en brand.

Elda aldrig om det råder eldningsförbud

Under sommarens torra perioder kan det utfärdas eldningsförbud i ett visst område. Vanligtvis innebär det att det är förbjudet att elda eller grilla i skog och mark. Du har ett eget ansvar att ta reda på om det råder eldningsförbud. Att bryta mot ett eldningsförbud kan ge böter.

Karta över rådande eldningsförbud Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Läs mer om brandsäkerhet i skog och mark på MSB.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ta reda på brandrisken

Även om det inte har utfärdats något eldningsförbud kan det råda hög brandrisk, vilket innebär att du bör vara extra försiktig med att elda i skog och mark. Håll koll på brandrisken med hjälp av SMHI:s brandriskprognos Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller appen Brandrisk Ute. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Elda på en säker plats

Om det inte råder eldningsförbud och du tänker göra upp en eld i naturen finns det några saker som du bör tänka på:

  • Välj en plats där elden inte kan spridas till annat brännbart material som träd, buskar eller gräs. Underlaget bör helst vara grus eller sandmark.
  • Gränsa av eldstaden så att den hålls liten. Lägg stenar eller jord runt härden.
  • Använd fältkök om du ska laga mat. Det är ofta säkrare än öppen eld.
  • Undvik att elda om det blåser kraftigt. Vinden kan få gnistor att flyga iväg och sprida elden.
  • Ha alltid tillgång till vatten att släcka elden med.
  • Släck elden ordentligt med vatten och rör om så att glöden slocknar. Gräv upp marken under askan tills det inte är någon glöd kvar och vattna rikligt både på resterna av elden och runtomkring.

Om elden sprider sig – ring alltid 112

Om du eldar i naturen och elden sprider sig ska du först larma 112. Försök därefter hejda elden i vindriktningen. Man kan använda ruskor av små granar eller enar som kvistas av utom en meter i toppen. Sopa in brinnande material mot elden och tryck samtidigt ruskan mot marken för att kväva elden. Det bästa är om ruskorna kan blötas.

Skogsbränder

Skogsbränder kan uppstå på grund av till exempel eldning, skogsavverkning, gnistor från tåg eller blixtnedslag. Vid långvarig torka kan en liten antändning snabbt utvecklas till en omfattande brand.

Gräsbränder

Gräsbränder kan sprida sig mycket snabbt och vara svåra att släcka. Under våren ökar brandrisken i gammalt torrt fjolårsgräs.

Risken för gräsbrand är särskilt stor på eftermiddagen när gräset har torkat. När det blåser kan elden spridas snabbt. Hastiga väderomslag kan göra att risken för gräsbrand snabbt kan ändras och lokala variationer i brandrisk kan vara stora.

Senast publicerad:

Senast publicerad: