Rädda, varna, larma, släck

Börjar brinna ska du utrymma rummet där det brinner och stänga dörren. Då stänger du både in röken och begränsar tillgången till syre vilket hindrar brandens tillväxt. Sätt dig själv och andra i säkerhet! Sedan kan du försöka att släcka branden om det är möjligt. Larma sedan räddningstjänsten genom att slå 112. Tala om vad som hänt, varifrån du ringer och vem du är.

En bra ramsa för att komma ihåg är:
Rädda = Rädda dig själv och de som är i fara.
Varna = Varna alla som hotas av branden.
Larma = Larma 112.
Släck = Släck branden om du tror att du klarar det.

När du ringer 112 kopplas ditt samtal till länets SOS-central. Oavsett vilken telefon du ringer ifrån, slår du alltid 112 utan riktnummer. Det gäller även när du ringer från en mobiltelefon.

Larmoperatören tar reda på vad som hänt för att kunna hjälpa dig. Det är därför viktigt att svara larmoperatören på följande frågor:
Vad har hänt?
Var har olyckan inträffat?
Vem är du och var ringer du ifrån?

När man upptäcker en olycka och ringer 112 upplevs väntetiden ofta lång innan hjälpen anländer. Larmoperatörens frågor försenar inte den hjälp du behöver. Medan du talar med en operatör kan en annan påbörja alarmeringen genom att medlyssna samtalet. När larmet går ska den hjälp du behöver vara på väg inom 90 sekunder. För våra brandmän i beredskap gäller cirka åtta minuter då de larmas från sitt hem eller ordinarie arbete. Om du har möjlighet, möt räddningspersonalen på olyckplatsen.

Tänk 112 — lätt att slå!

Senast publicerad:

Senast publicerad: