Om det brinner hemma

Minst 500 personer skadas och ett hundratal personer dör årligen i bostadsbränder. Varje dag är det 16 hem som brinner. Vad gör du om det börjar brinna hemma? Att agera rätt är livsviktig kunskap! Bara några få andetag av den giftiga röken kan innebära livsfara.

Om det brinner i ditt hus

Vid en okontrollerad brand är det viktigt att alla som vistas i byggnaden utrymmer huset. Den grundläggande tanken är att alla ska kunna ta sig ut via huvudentrén, om detta inte går måste man kunna ta sig ut via fönster eller balkong. Bor man i ett hus med två våningar är det därför extra viktigt att kontrollera att alla är medvetna om vilken/vilka utgångar som fungerar från övervåningen. Tänk extra på att barn måste kunna ta sig ut själv.

Det måste finnas utrymningsstegar som är förankrade under fönster så att man kan ta sig ner från övervåningen, annars blir man tvungen att hoppa.

Om du måste rädda någon är det viktigt att ha en hammare tillgänglig för att slå sönder fönster. Till sist - stäng alltid dörren efter dig och bestäm en plats där alla återsamlas.

Om det brinner i din lägenhet

Du ska göra på olika sätt beroende på om det brinner i din egen lägenhet eller om det brinner i din grannes lägenhet. Om det finns rök i trapphuset - stanna i din lägenhet - gå inte ut i trapphuset!

Brinner det i din lägenhet?

  • Stäng in branden!
  • Ta dig ut och stäng dörren efter dig.
  • Stänger du in branden i lägenheten sprider sig inte branden och den giftiga röken lika fort.

Brinner det i grannens lägenhet och rök finns i trapphuset?

  • Håll din lägenhetsdörr stängd.
  • Stanna kvar i din egen lägenhet, där är du säker i 30-60 minuter.
  • Ring 112, då får räddningstjänsten reda på att du är inne lägenheten.
  • Ställ dig vid ett fönster eller balkong så att räddningstjänstens personal kan se dig.
  • Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus, det kan räcka med några andetag av den livsfarliga röken för att du ska bli medvetslös.

Filmen "Rädda, varna, larma, släck" berättar på ett enkelt sätt vad du ska göra om det börjar brinna i din lägenhet.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som har tagit fram filmen ovan har också gjort en broschyr som handlar om brandsäkerhet i flerbostadshus som du hittar på deras hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

På MSB:s hemsida kan du också ladda ned ett informationsblad som du kan sätta upp i din trappuppgång. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast publicerad:

Rädda, varna, larma, släck

Om det börjar brinna ska du utrymma rummet där det brinner och stänga dörren. Då stänger du både in röken och begränsar tillgången till syre vilket hindrar brandens tillväxt. Sätt dig själv och andra i säkerhet! Sedan kan du försöka att släcka branden om det är möjligt. Larma sedan räddningstjänsten genom att slå 112. Tala om vad som hänt, varifrån du ringer och vem du är.

En bra ramsa för att komma ihåg är:
Rädda = Rädda dig själv och de som är i fara.
Varna = Varna alla som hotas av branden.
Larma = Larma 112.
Släck = Släck branden om du tror att du klarar det.

När du ringer 112 kopplas ditt samtal till länets SOS-central. Oavsett vilken telefon du ringer ifrån, slår du alltid 112 utan riktnummer. Det gäller även när du ringer från en mobiltelefon.

Larmoperatören tar reda på vad som hänt för att kunna hjälpa dig. Det är därför viktigt att svara larmoperatören på följande frågor:
Vad har hänt?
Var har olyckan inträffat?
Vem är du och var ringer du ifrån?

När man upptäcker en olycka och ringer 112 upplevs väntetiden ofta lång innan hjälpen anländer. Larmoperatörens frågor försenar inte den hjälp du behöver. Medan du talar med en operatör kan en annan påbörja alarmeringen genom att medlyssna samtalet. När larmet går ska den hjälp du behöver vara på väg inom 90 sekunder. För våra brandmän i beredskap gäller cirka åtta minuter då de larmas från sitt hem eller ordinarie arbete. Om du har möjlighet, möt räddningspersonalen på olyckplatsen.

Tänk 112 — lätt att slå!

Senast publicerad: