Krisberedskap & civilt försvar

Arbetet med krisberedskap och civilt försvar handlar om att stärka samhällets förmåga att fungera även vid samhällskriser, krigshot eller krig.

VMA

Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA) kan användas för att snabbt varna allmänheten i samband med olyckor eller händelser som omedelbart hotar liv, hälsa, egendom eller miljö.

Läs mer här

Skyddsrum

Skyddsrum ska kunna ge skydd åt människor vid krig. På Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbplats får du veta mer om var de finns, hur de fungerar och vem som ansvarar för dem.

Hemberedskap

Vatten, värme, mat och kommunikation är våra viktigaste basbehov. Vid en krishändelse är det viktigt att vara förberedd och kunna tillgodose dessa behov. Hur väl förberedd är du?

Risker i kommunerna

En risk är något som kan hända, men som inte nödvändigtvis har stor sannolikhet att inträffa. Det kan beskrivas som en risk när det finns fara för att en oönskad händelse ska inträffa eller situation ska uppstå som för med sig konsekvenser för samhället.