Din hemberedskap

Någon gång händer det - frågan är bara När?

Vi vet inte när, men någon gång drar den värsta stormen på 100 eller 500 år in. Vi drabbas kanske av ett sabotage som slår ut stora delar av elnätet under lång tid på ett sätt som vi aldrig varit med om tidigare. Vi vet inte exakt vad som kommer hända eller när. Därför är det viktigt att vara förberedd!

Vid en sådan händelse startar kommunens och samhällets resurser ett arbete för att kunna hjälpa så många som möjligt, men för att få ut rätt hjälp måste de först skapa sig en bild av hur omfattande händelsen är och vilka som är värst drabbade. Vid en samhällskris kommer därför de allra flesta att behöva klara sig själva en tid vid en samhällskris. Samhällets resurser måste prioriteras till de mest utsatta.

Ditt ansvar

Du har det primära ansvaret för att skydda ditt liv och din egendom. Det innebär att du själv ska genomföra och bekosta olika åtgärder för att hantera och begränsa skador som kan uppstå vid en olycka. Du har också ett ansvar att förbereda dig för olika typer av samhällsstörningar såsom elavbrott eller avbrott i dricksvattenförsörjningen. När samhället drabbas av allvarliga störningar på grund av exempelvis en storm måste samhällets resurser prioriteras. Detta kan innebära att endast sjukhus och vissa äldreboenden kan förses med ström. Under en samhällskris kan du få information om läget via kommunens webbplats, sociala medier samt via Sveriges radio.

Krislåda

De fyra viktigaste basbehoven är vatten, värme, mat och kommunikation som är utgångspunkten för din hemberedskap. Packa gärna en krislåda för minst 72 timmar eller mer. Kom ihåg att packa saker som är extra viktiga för just dig, såsom personliga mediciner med mera.

Vatten – se till att ha en vattendunk hemma så att du kan hämta vatten från ett hämtställe. Har du plats i frysen kan du förvara nedfryst vatten där eller se till att alltid ha lite flaskvatten hemma. Våtservetter är bra för att kunna sköta hygienen utan vatten.
VIVAB är ett samägt bolag av Varberg- och Falkenbergs kommun som ansvarar för vatten- och energiförsörjning samt avlopp och avfallshantering.

Värme – skaffa en alternativ värmekälla eller se till att ha varma kläder, sovsäck och liggunderlag hemma. Värmeljus, tändstickor och ficklampa med batterier är även bra att alltid ha hemma.

Mat – se till att ha ett lager med mat med lång hållbarhet och som kan ätas utan eller med enkel tillagning. Ett campingkök med tillhörande bränsle är bra att ha hemma för att kunna värma och laga enkel mat.

Kommunikation – se till att du kan ta del av viktig samhällsinformation, som sänds via radio, genom att ha en batteridriven radio med extra batterier hemma. Glöm inte bort att du kan lyssna på bilradion om du inte har någon annan radio till hands. Skriv ner viktiga telefonnummer till anhöriga med flera på en papperslapp och lägg i din krislåda.

Se länk för MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap filmer om hemberedskap. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast publicerad:

Senast publicerad: