POSOM - psykiskt & socialt omhändertagande

POSOM är en resurs som finns i samhället för människor som drabbats av en allvarlig händelse, antingen här hemma eller i utlandet. POSOM aktiveras då samhällets ordinarie verksamhet inte räcker till.

Både Varbergs och Falkenbergs kommuner har en POSOM-grupp - krisgrupp för psykiskt och socialt omhändertagande av människor som har drabbats av en allvarlig händelse eller kris.
POSOM kan aktiveras när kommunens eller samhällets ordinarie verksamheter inte klarar av att hantera människors behov av psykiskt och socialt omhändertagande, exempelvis när kommunens sociala jour inte kan hantera hjälpbehovet.

POSOM består bland annat av representanter från socialförvaltning, räddningstjänst, förvaltningen för barnomsorg, polisen och kyrkan.


Vill du läsa mer om POSOM i Varberg finns här en informationsbroschyr. Pdf, 1015.6 kB.


Alla reagerar olika vid allvarliga händelser, frågorna och funderingarna kan vara många.
Här kan du läsa en broschyr om reaktioner efter händelsen och olika kontakter som finns för stöd. Pdf, 1.6 MB.

Senast publicerad:

Senast publicerad: