VMA-tutan

VMA – Viktigt Meddelande till Allmänheten

Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA) kan användas för att snabbt varna allmänheten i samband med olyckor eller händelser som omedelbart hotar liv, hälsa, egendom eller miljö.

VMA används vid krissituationer vid till exempel utsläpp av farliga ämnen, bränder med explosionsrisk, skogsbränder och andra naturkatastrofer eller vid svåra störningar i samhällsfunktioner. Ett VMA utgörs av ett meddelande i radio och TV och kan även innefatta en högljudd varningssignal från ett utomhuslarm.

I närheten av Ringhals (inre beredskapszonen) har Länsstyrelsen i Hallands län delat ut ett särskilt Radio Data System (RDS) mottagare som automatiskt växlar över till en specifik sändare som sänder önskad kanal i exempelvis bilens radio. Då kan ett VMA sändas och meddelanden angående händelser kopplat till Ringhals läses upp.

VMA utomhuslarm finns för att varna allmänheten både under höjd beredskap och i fredstid. Signalen kommer från tyfoner och kallas ”Hesa Fredrik”. Systemet testas fyra gånger om året, den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december månad.

Vad ska jag göra när jag hör signalen?

  • Gå inomhus
  • Stäng alla dörrar, fönster och om möjligt ventilationen
  • Lyssna på Sveriges Radio P4 för mer information
  • Hör du signalen när det är kvartalsprov, behöver du inte göra någonting.

Olika signaltyper

I fredstid vid exempelvis utsläpp av gas eller radioaktiva ämnen, en stor brand eller annan allvarlig olycka kan det bli aktuellt med utomhuslarm för att varna invånarna.

  • Viktigt Meddelande - sju sekunder långa ljudstötar med 14 sekunders paus mellan. Upprepar sex gånger.
  • Faran är över - 30 sekunders lång ljudstöt om som signalerar att faran är över.

Vid höjd beredskap och vid omedelbar krigsfara kan regeringen beordra signalen beredskapslarm för att kalla in civil personal till militärtjänstgöring. Vid luftangrepp kan kommunerna sända signalen för flyglarm, vid meddelande från Försvarsmakten för att varna befolkningen.

  • Flyglarm - två sekunder långa ljudstötar med två sekunders paus mellan. Upprepas under en minut.
  • Beredskapslarm - 30 sekunder långa ljudstötar med 15 sekunders paus mellan. Upprepas under två minuter.
  • Falsklarm - Många system har liknande signal som utomhusvarningen. Hör du en signal, utan att det kommer ett meddelande i Sveriges Radio P4 är det troligt att något annat system som ljudit.

Jag hör inte ljudsignalen

Signalen är i första hand tänkt att höras utomhus. Om du inte hör den kan det bero på att du befinner dig för långt bort från närmaste ljudsändare. En ljudsändare hörs ungefär 400 meter från dess placering. Vid felanmälan av systemet kontakta oss på räddningstjänsten, gärna med tidpunkt samt om möjligt adress eller byggnad.

VMA som SMS

Sedan 1 juli 2017 är det möjligt att skicka ut ett VMA med SMS. SOS Alarm kan positionera mobilen och skicka till alla mobiltelefoner som befinner sig inom ett visst område. VMA genom SMS ska dock ses som ett komplement, det är inget som ersätter de primära kanalerna som är radio och tv samt tyfoner. Om mobiltelefonen är avstängd, vid dålig täckning eller störningar i mobiltrafiken finns inga garantier att SMS:et kommer fram.

Mer information om kriser och olyckor går även att få via telefonnumret
113 13 Länk till annan webbplats. eller på sajten Krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Läs mer om VMA på MSB Länk till annan webbplats.eller Länsstyrelsen Hallands hemsida Länk till annan webbplats..

Senast publicerad: