Textstorlek A
Normal textstorlek
A
Större textstorlek
A
Störst textstorlek

En dag i oljans tecken

Vad händer vid ett oljepåslag utanför Falkenberg? Vem gör vad och vilka resurser finns det i närområdet? Ett oljepåslag innebär stor påverkan och många kommunala förvaltningar, bolag och andra aktörer blir inblandade på ett eller annat sätt.


Under tisdagen diskuterades ovan nämnda frågor och många fler. De inbjudna kom från olika förvaltningar och bolag i Halland. För Falkenbergs kommun finns en oljeskyddsplan som behandlar vilka åtgärder respektive förvaltning och bolag ska vidta utifrån deras ansvarsområden.


Representanter från MSB, Kustbevakningen, Länsstyrelsen Halland och SWECO var på plats för att berätta vad de kan göra vid ett oljepåslag. Carl-Ian Bissmarck, räddningschef i Tjörns kommun, berättade om sina erfarenheter efter det stora oljepåslaget på utanför Tjörn 2011. Han betonade vikten av att vara beredd och att ha en organisation som kan hantera ett oljepåslag. Utanför den Halländska kusten passerar cirka 200-250 fartyg dagligen.

 

Hur ska vi hantera ett oljepåslag, vem gör vad.


- Vi är nöjda med dagen, vi fick ett bra gensvar på det arbetet som Räddningstjänsten Väst och Falkenbergs kommun har lagt ner i syfte att öka förmågan att hantera ett oljepåslag, berättar Therese Jouper, säkerhetsutvecklare Räddningstjänsten Väst. Dessutom fick vi värdefull feedback för att vidareutveckla arbete ytterligare.


Räddningstjänsten Väst och Falkenbergs kommun har under en längre tid arbetat med att ta fram en handlingsplan för att tydliggöra roller och ansvar vid ett oljepåslag. I arbetet har man också tittat på vilka områden som ska prioriteras vid ett oljepåslag och vilka saneringsmetoder som är lämpliga just där.


Dagen innehöll både föreläsningar och intressanta diskussioner.

 

Produktion Cityweb