Textstorlek A
Normal textstorlek
A
Större textstorlek
A
Störst textstorlek

En dag i utbildningens tecken

I dag har vi haft en dag i utbildningens tecken. Våra medarbetare har både hållit i utbildningar och själva varit deltagare. 

Många av våra befäl i Varberg, Falkenberg och Vessigebro har deltagit i utbildningen Arbetsjordning i Varberg. Utbildningen riktar sig till de som kan komma att vara först på plats vid en olycka på/vid järnvägen. De som genomgått denna utbildning har mandat att begära exempelvis tågstopp eller räddningsfrånkoppling (göra det spänningsfritt) för att skapa en säker arbetsplats för räddningsstyrkan. 

I Falkenberg hölls en grundutbildning i IVPA, I väntan på ambulans. Denna utbildningen var en "uppsamlingsomgång" med personal från hela länet, såväl beredskaps- som jourpersonal. Teamet för särskilda insatser har varit ute och utbildat skolbarn och -ungdomar i bussutrymning. 

Innevarande team i Falkenberg har fått lyssna till Oljeskadeskyddsplan, hur och vad ska vi göra vid ett eventuellt oljepåslag och vilken materiel finns att tillgå  det är frågor som tas upp under denna utbildning. 

Vid en större händelse, exempelvis de båda stormarna Simone och Sven arbetar offentliga och privata aktörer i ett webbaserat informationssystem, WIS. Systemet möjliggör att de olika aktörerna kan dela och delge information med varandra. Även detta (att arbeta i WIS) var en utbildning som hölls under dagen där det var med personal från räddningstjänsten, Varbergs och Falkenbergs kommuner. 

En fullspäckad, rolig och lärorik dag med massa ny kunskap för en del av våra medarbetare! 
Produktion Cityweb