Textstorlek A
Normal textstorlek
A
Större textstorlek
A
Störst textstorlek

Nytt utalarmeringssystem

Att korta responstiderna är ett av Räddningstjänsten Västs tre mål. Ett steg på vägen är att vi från och med idag inför dynamisk resurshantering. En snabb sammanfattning; rätt personer, med rätt kompetens och förmåga ska vara på olycksplatsen så snabbt som möjligt för att hjälpa de drabbade. 

Responstid avser tiden från det att larmet går till dess att personal från räddningstjänsten är på plats hos den eller de drabbade. Vi vill vara på plats så snabbt som möjligt för att bryta ett händelseförlopp och hjälpa de som behöver. 

Den dynamiska resurshanteringen, DRH, innebär att den enhet med rätt förmåga som på kartan finns närmst händelseplatsen larmas dit. Tidigare larmades närmsta räddningsstation. DRH kan innebära att ett höjdfordon larmas från Ullared, en släckbil från Fegen och en tankbil från Skällinge. 

DRH är ett utalameringssystem och ett projekt som drivs av SOS. Räddningstjänsten Väst är först i landet med att driftsätta systemet. Av den anledningen har vi varit högst delaktiga i framtagandet av DRH, som i framtiden förväntas användas av hela räddningstjänst-sverige. 

- Det är spännade att få vara med om detta, berättar Mattias Norling, samordnare för DRH inom Räddningstjänsten Väst. Jag tror på detta och ser positivt på det framförallt för tredje man, att vi kan hjälpa dem snabbare!

I uppstarten av DRH så kommer systemet att larma våra större fordon och våra befälsbilar. I steg två kommer våra mindre fordon att introduceras. De mindre fordonen har inte materiel, kompetens eller bemanning att ersätta våra större fordon utan ska fungera som ett komplement. Fördelen med de mindre fordonen är att de kan bryta händelseförloppet i ett tidigt skede med exempelvis en handbrandsläckare eller första hjälpen.
Produktion Cityweb