Textstorlek A
Normal textstorlek
A
Större textstorlek
A
Störst textstorlek

Räddningstjänsten Väst är värd för Sambruk 24-25 april

Den 24-25 april anordnas det tredje dialogmötet kring sambruk i Varberg. Det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) tillsammans

med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) som driver nätverket och i år är det vi på Räddningstjänsten Väst som är värd för konferensen.

 

Sambruk innebär bland annat räddningstjänst och social omsorg under samma tak och här ligger Räddningstjänsten Väst i framkant. Idag har vi cirka sextio undersköterskor som arbetar i natthemtjänsten och trygghetspatrullen i Varbergs och Falkenbergs kommuner som är anställda av Räddningstjänsten Väst. Under dagarna kommer vi att berätta om vårt breda uppdrag och vår syn på sambruk.

 

Sambruk för oss är att kunna förebygga en oönskad händelse bland annat genom att ha brandmän, brandingenjörer, säkerhetssamordnare, larmoperatörer och undersköterskor som arbetar tätt tillsammans. Ett exempel är undersköterskorna som dagligen besöker äldre som är en identifierad riskgrupp. Genom att inventera i hemmet kan de i ett tidigt stadium främja och förebygga.

 

Inbjudan har gått ut till politiker, tjänsteman, företrädare för socialtjänst, räddningstjänst samt samverkande parter. Totalt är ett 40 tal personer anmälda till dialogmötet som startar klockan 12:00 den 24 april på räddningsstationen i Varberg.

Produktion Cityweb