Textstorlek A
Normal textstorlek
A
Större textstorlek
A
Störst textstorlek

Påminnelse - Vad har du för brandskydd i stugan?

Det är lika viktigt att ha ett bra brandskydd i sommarstugan som hemma.

Här kommer en liten påminnelse om att se över brandskyddet och att det fungerar som det ska även i sommarstugan. Framför allt är det viktigt att se till att ha en fungerande brandvarnare. 

Se tips nedan: 
  • Se till att det finns fungerande brandvarnare. Byt batteri vid behov. Glöm inte att det även ska finnas brandvarnare i gäststugan och andra utrymmen där gäster kan tänkas övernatta.

  • Du bör ha minst en handbrandsläckare men gärna fler. Om mätaren står på rött ska släckaren laddas om eller bytas ut. Pulversläckare bör vändas upp och ner ett par gånger per år för att pulvret inte ska packa sig för mycket i botten.

  • Ha en brandfilt. Filten är lätt att använda och är ett bra hjälpmedel för att släcka mindre bränder.

  • Kontrollera att elen och de elektriska apparaterna fungerar som de ska så att du inte råkar ut för några obehagligheter som till exempelvis en elbrand.

  • Om du eldar i eldstäder som till exempel kaminer, kakelugnar eller öppna spisar måste skorstenen vara sotad. Det får inte finns papper eller annat lättantändligt material runt din eldstad.

För att få ännu fler tips se Brandskyddsföreningens hemsida 


Produktion Cityweb