Textstorlek A
Normal textstorlek
A
Större textstorlek
A
Störst textstorlek

Höga vattenflöden 

SMHI har utfärdat både klass 3- och klass 2 varningar för extremt höga flöden i små och medelstora vattendrag i Norra Halland.      

Regnet som SMHI varnade för i Västra Götaland under gårdagen (lördag) föll längre söderut än beräknat. Detta innebär att små och medelstora vattendrag i Norra Halland från Ätran och norrut kan komma upp i både klass 2 och i vissa fall klass 3-nivå under söndag och måndag. Klass 3 nivåer är extremt höga flöden som återkommer vart 50:e år. Vid höga flöden i små vattendrag är problemen ofta lokala beroende på att regnet inte faller jämt fördelat över större områden. 

Länsstyrelsen har genomfört en regional samverkanskonferens med myndigheter, kommuner och räddningstjänster i länet. Inga större problem finns inrapporterade än så länge. Bor man på platser som är översvämningskänsliga finns tips om hur man kan förbereda sig här
Se Länsstyrelsen Halland

Efter den senaste tidens stormar är det särskilt värt att kontrollera så att vindfällen inte dämmer vid vägtrummor och liknande.

SMHI:s varningar och mer detaljerade kartor över varningsområdena finns på

http://www.smhi.se


Räddningstjänsten Väst följer väderutvecklingen.

Produktion Cityweb