Textstorlek A
Normal textstorlek
A
Större textstorlek
A
Störst textstorlek

Beredskapsbrandmännen går ut i konflikt 

I morgon, måndagen den 15 juni klockan 06:00, går brandmännen i beredskap (deltidsbrandmännen) ut i konflikt. Konfliktåtgärderna avser blockad mot vissa arbetsuppgifter men är inget som ska påverka tryggheten i våra kommuner. 

Brandmännens Riksförbund, BRF, menar att deras blockad inte ska drabba allmänheten. Blockaden riktar sig mot vissa arbetsuppgifter. 

– Räddningsinsatser och livräddande sjukvårdsuppdrag kommer beredskapsbrandmännen att utföra precis som vanligt. Vi ser inte att detta är något som påverkar tryggheten i Varbergs eller Falkenbergs kommuner, säger Jan Sjöstedt, förbundsdirektör Räddningstjänsten Väst. 

Heltidsbrandmännen berörs inte av aktuella konfliktåtgärder. 

Den 25 maj mottog de centrala arbetsgivarorganisationerna Sveriges Kommuner och Landsting och Pacta ett konfliktvarsel från Brandmännens Riksförbund, BRF. Trots att förhandlingar pågått under lång tid och medlare har kallats in, har man inte lyckats komma överens om ett nytt avtal för beredskapsbrandmännen. 

Se pressmeddelandet i sin helhet här
Produktion Cityweb