Textstorlek A
Normal textstorlek
A
Större textstorlek
A
Störst textstorlek

Länsstyrelsens tillsyn av oss

Länsstyrelsen i Halland utför tillsyn av vår direktion och verksamhet för att tillse att lagen om skydd mot olyckor (LSO) efterlevs. I det ärendet var de var de på hos oss i höstas. 

Nu har protokollet kommit och det innehåller fyra områden som läns-styrelsen anser att vi bör förbättra. De fyra områdena är beslutsordning, uppföljning/kontroll, tillsyn och operativ förmåga.
- Vi har samsyn i många frågor men inte alla, berättar Jan Sjöstedt, förbundsdirektör för Räddningstjänsten Väst. Vi delar dock länsstyrelsens uppfattning att dessa områden ska utvecklas i olika grad. 

Vad vi inte är helt eniga om är att de anser att vi förändrat vår förmåga i Ullared. När vi inom räddningstjänsten pratar om förmåga utgår vi från en ”inledande förmåga” och ”basförmåga”. 

I Handlingsprogrammet och andra styrande dokument finns förbundets förmåga beskrivet. Vår inledande förmåga är Fip, första insatsperson, som kan vara snabbt på plats hos de som behöver oss och vidta enklare åtgärder. Vår basförmåga handlar om att våra styrkor ska kunna hantera fyra olika typer av händelser vilka är trafikolycka, IVPA (i väntan på ambulans), drunkning och brand i bostad. 

Alla våra styrkor inom Varbergs och Falkenbergs kommuner besitter dessa två förmågor som beskrivs ovan, inledande förmåga och basförmåga. 

- Vi anser inte att vi bryter mot lagen, däremot har vi ett annat sätt att se på hur man kan tillämpa den, berättar Jan Sjöstedt. 

Vi arbetar vidare med förbättringsområdena och till hösten kommer läns-styrelsen tillbaka för en uppföljning av det föregående mötet. 
Produktion Cityweb