Textstorlek A
Normal textstorlek
A
Större textstorlek
A
Störst textstorlek

Allt fler cyklister i olyckor

För någon vecka sedan gick Trafikverket ut med information om att allt fler cyklister skadas i trafiken. 2014 var ett mörkt år för statistiken över antalet omkomna och skadade i trafiken. 

Trots ett mörkt 2014 ser målet för trafiksäkerheten kring antalet omkomna ut att nås år 2020. Målet säger att antalet omkomna i trafiken ska halveras mellan 2007 och 2020. Detta motsvarar max 220 omkomna år 2020. 
Jämfört med andra EU-länder ligger Sverige bra till med lägst antal omkomna per invånare. 

Statistiken visar att antalet omkomna cyklister och fotgängare har ökat. En förklaring till detta är också att antalet cyklister ökat de senaste åren, något som märks i samhället i stort. 

I ett regionalt perspektiv satsas det för att förbättra möjligheterna att cykla säkrare. Region Halland arbetar tillsammans med de halländska kommunerna med en regional cykelplan, läs mer om den här.  

Trafiksituationen för cyklister förändras och förbättras för att bli ännu säkrare. Rådande trafikregler är viktiga för samspelet i trafiken. Här kan du läsa trafikregler för dig som cyklar, transportstyrelsen. 

Har du koll på vad lagen säger ska finnas på en cykel? Ringklocka, reflexer och ljus eller ringklocka och broms? Ringklocka och broms är ett lagkrav, ljus och reflexer krävs bara vid färd i mörker. Läs mer om krav på cykelns utrustning och hjälm här

- Vad jag kan utläsa i vår statistik har våra kommuner, Varberg och Falkenberg, varit ganska förskonade från trafikolyckor där cyklister skadats allvarligt. De siffrorna jag tittat bygger på de tillfällen vi larmats ut, olyckor kan ju ske utan att vi åker på dem, berättar Mattias Norling, kvalitetsutvecklare. 

Cykla försiktigt och samspela i trafiken! Gör som Tina och Pelle – använd hjälm. 


Var rädd om dig i trafiken! 

Produktion Cityweb