Textstorlek A
Normal textstorlek
A
Större textstorlek
A
Störst textstorlek

Drillning i stabsarbete 

Under två dagar har medarbetare från Varbergs och Falkenbergs kommuner och Räddningstjänsten Väst drillats i stabs- och ledningsmetodik. Målet är att öka förmågan att hantera händelser utöver det "dagliga".  

På räddningsstationen i Varberg formeras smågrupper likt "ministaber" i olika delar av byggnaden. Stabsmedarbetare pratar om beslut, tillvägagångssätt, dagboksanteckningar och samverkan. En särskild genomgång för stabschefer sker i lektionssalen innan de får gå till sin respektive stab med information om nästa "övningsfall". Stabsmedlemmarna väntar ivrigt på att få sätta igång med nästa fall. 


Genomgång med stabscheferna. 

Utbildningen har varvat både teori och praktik om vartannat. Den närmsta tiden kommer deltagarna att rabbla "mål, syfte, begränsningar, oklarheter, tidsförhållande och samordning" - ett mantra som upprepas ett antal gånger under utbildningen. 

Dokumentation är en viktig del av stabsarbete, när gör vi vad? 

- Det har varit väldigt intressant att se hur kommunerna arbetar och vilka funktioner som finns, att vi lär om varandra, berättar Annica Gripencreutz, säkerhetssamordnare vid Räddningstjänsten Väst. 

Vid en krishändelse upprättar drabbad kommun en samordningsstab där händelsen tas om hand utifrån olika funktioner. Utbildningen under dessa två dagar är en grund i stabsarbete för att ge samsyn kring just det arbetet. Vidare har de diskuterat stabens organisation och och uppbyggnad, olika verktyg som finns att tillgå samt grunder i beslutsfattande. 

Roligt, lärorikt och intressant är några återkommande ord från utbildningens deltagare. 


En "ministab" i väntan på stabschef och övningsfall. 

Produktion Cityweb