Textstorlek A
Normal textstorlek
A
Större textstorlek
A
Störst textstorlek

Kärnkraftsövning Gripen, fältövning 

Under gårdagen deltog och observerade vi i fältövningen Gripen. Övningen denna dag gick ut på att utrymma Ringhals inre beredskapszon, alla människor som bor i en radie av tolv kilometer från kärnkraftverket. Bland annat deltog elever från Väröbacka- och Buaskolan i övningen.


Tillsammans med Länsstyrelsen, Polisen, Polisens volontärer, Varbergs kommun, Försvarsmakten och Göteborgs universitet övade vi för att kunna vara mer redo för ett radioaktivt utsläpp på Ringhals samt hur vi ska kunna skydda medborgarna från strålning.


På mottagningsplatsen i Sparbankshallen fick vi gå igenom strålningsmätning för att se om vi var kontaminerade. Se bilder nedan. De som dragit på sig radioaktiva partiklar skickades vidare för duschning och registrering.

Med denna mycket intressanta övning avslutades förmiddagen!
Produktion Cityweb