Textstorlek A
Normal textstorlek
A
Större textstorlek
A
Störst textstorlek

Semiprofessionell första insatsperson 

Att korta responstiderna är ett av RäddningstjänstenVästs tre mål. Responstid avser tiden från det att larmet kommer in till SOS till dess att personal från räddningstjänsten är på plats hos den eller de drabbade. Målet är att vara på plats så snabbt som möjligt för att bryta ett händelseförlopp och hjälpa de som behöver. 

Sommaren 2014 införde vi DRH (dynamisk resurshantering), vilket innebär att den enhet med rätt förmåga som på kartan finns närmst händelseplatsen larmas dit. Tidigare larmades närmsta räddningsstation.


Till en början av DRH så larmade systemet våra större fordon och våra befälsbilar. Men nu i steg två kommer vissa av våra mindre fordon att introduceras. Från januari 2016 kommer Trygghetsteamen Norr och Söder att utrustas med rakelradio och utifrån sin position larmas ut av SOS, som en semiprofessionell första insatsperson (SeFIP).

En SeFIP kan larmas ut till skadeplatsen och där kunna utföra initiala åtgärder i syfte att rädda liv samt att i ett tidigt skede kunna bryta, begränsa och fördröja skadeutvecklingen. De har bland annat med sig brandfilt, handbrandsläckare, släckgranat, varningsutrustning, sjukvårdsväska och hjärtstartare. Under de gångna veckorna har Trygghetsteamen gått grundutbildning i akut omhändertagande (se bild ) för att kunna åka som SeFIP i januari.

Produktion Cityweb