Textstorlek A
Normal textstorlek
A
Större textstorlek
A
Störst textstorlek

Vi släcker ner under Earth Hour

Lördagen den 28 mars är det återigen dags för världens största klimat-manifestation - Earth Hour. Räddningstjänsten Väst släcker ner på stationerna i möjligaste mån för att vara med och påverka. 

Earth Hour arrangeras över hela världen för nionde året i rad. Årets tema är "Earth Hour älskar städer", med fokus på de fyra klimatvärstingarna: bilen, biffen, bostaden och börsen. Läs mer om hur du kan delta och vad du kan göra för att vara klimatsmart på Världsnaturfondens hemsida.


Politisk manifestation 
Syftet med klimatmanifestationen är att skicka en stark politisk signal till makthavare om att ta klimatförändringarna på allvar, och därigenom uppmärksamma och skapa ett engagemang i frågan. Earth Hour är inte en energisparkampanj. 

Ju fler som deltar i Earth Hour och släcker ljuset, desto starkare blir signalen till politikerna om att det finns ett enormt engagemang i klimatfrågan och en önskan om att politikerna ska agera kraftfullt. WWF gör utvärderingar av antalet deltagare i efterhand genom olika kanaler och undersökningsinstitut, så ditt deltagande är viktigt och kommer att märkas!

Gör som oss - släck ner för en ljusare framtid! 
Produktion Cityweb