Textstorlek A
Normal textstorlek
A
Större textstorlek
A
Störst textstorlek

Trevlig Valborg!

Vi vill önska er alla en trevlig och säker Valborg!  Vi vill dock påminna om att alkohol och eldning är en dålig kombination. 

Gällande Valborgseldar så behöver dessa inte anmälas till räddningstjänsten - vilket också innebär att vi inte har någon förteckning över var brasor finns. 

Vi vill dock påminna om försiktighet vid eldning. Eldning utomhus är alltid förknippat med risk för spridning av elden. Eldning sker ALLTID på egen risk och eget ansvar. Det är du som eldar som är ansvarig för eldningen och dess konsekvenser. Om eldningen inte sker på egen mark, krävs tillstånd från markägaren. Det är inte heller tillåtet att elda på kommunens mark. Läs mer under eldning

Glöm inte kolla brandriskprognosen - den hittar du på förstasidan här på vår hemsida eller i appen "Brandrisk ute".  
Läs mer på DinSäkerhet.se

Köp inte ut alkohol till ungdomarna 
I skuggan av valborgseldarna gör några ungdomar sin alkoholdebut 
Vid ett par tillfällen under året är risken högre att ungdomar ska prova alkohol för första gången och dricka sig berusade. Ett av dessa tillfällen är den nu stundande valborgshelgen. 

Det är inte alltid lätt att vara förälder, hur ska man resonera och hur ska man göra? Tänk om det hade funnits ett facit! Till frågan "hur man ska hantera alkohol" finns det lika många svar som det finns föräldrar och det är några stycken. 

TÄNK OM är en insats som är skapad av Folkhälsomyndigheten i samarbete med Systembolaget, polisen och Länsstyrelsen. Syftet är att sprida kunskap till föräldrar om ungdomar och alkohol. Målet är att minska tillgängligheten av alkohol för tonåringar genom att få föräldrar att: 
• förstå riskerna med en tidig alkoholdebut
• inse vikten av tydlig gränssättning, normer och värderingar kring alkohol
• aktivt avstå från att köpa ut alkohol till ungdomar under 20 år
• känna till att tonåringar främst får alkohol från kompisar och kompisars syskon.

Läs gärna mer på TÄNK OM där hittar du en mängd bra och konkreta tips och fakta. Produktion Cityweb