Textstorlek A
Normal textstorlek
A
Större textstorlek
A
Störst textstorlek

Utredningar och dialog efter dödsolyckorna 

De senaste tre månaderna har tre av våra medarbetare och kollegor skadats så allvarligt i samband med insats vid trafikolycka att de avlidit. Att någon ska omkomma på sitt arbete är inte acceptabelt! Som arbetsgivare behöver vi vidta åtgärder som skapar en förändring. Åtgärderna behöver fokusera på en trygg och säker arbetsmiljö för insatspersonal. 

I nuläget pågår flera utredningar i landet där Trafikverket, polis och berörda räddningstjänster är engagerade. På lokal och regional nivå fortsätter dialogen om hur respektive område och organisation kan verka för en trygg och säker arbetsmiljö för insatspersonal. Det är inte acceptabelt att skadas eller omkomma på sin arbetsplats!

Internt hos oss, Räddningstjänsten Väst, kommer vi att fortsätta att kvalitetssäkra våra rutiner för arbete vid trafikolyckor. 

Jag vill också uppmana er alla att visa hänsyn och respektera de avspärrningar som görs i samband med en olycka. Avspärrningarna ska skydda de drabbade och ge räddningspersonalen en säker arbetsmiljö. 

Tack för att du är rädd om vår personal! 

Jan Sjöstedt
Förbundsdirektör Räddningstjänsten Väst  


Bilden är tagen vid en övning. 
Produktion Cityweb