Textstorlek A
Normal textstorlek
A
Större textstorlek
A
Störst textstorlek

Vårt nya Handlingsprogram är beslutat

Alla kommuner är enligt lag skyldiga att ha ett handlingsprogram. I dokumentet ska det framgå hur räddningstjänsten arbetar både förebyggande och skadeavhjälpande.  

Syftet med Handlingsprogrammet är att skapa struktur och samordning i arbetet med skydd mot oönskade händelser och därigenom öka tryggheten genom att minska antalet oönskade händelser och dess konsekvenser i såväl Varbergs som i Falkenbergs kommun. 

 

Syftet är vidare att beskriva för kommuninvånaren vilket skydd som hon/han kan förvänta sig av kommunerna och vilka förväntningar kommunerna har på var och en.


Du hittar Handlingsprogrammet och dess referensdokument här

Produktion Cityweb